Palkki

  Divicon Oy


MIKÄ

Divicon Oy on ainoa Suomessa toimiva teknologiayritys, joka toimittaa kuukausihintaisena palveluna diagnostisia näyttöjä. Yhtiö perustettiin vuonna 2012. Olemme perustamisesta lähtien tutkineet ja olleet mukana ajamassa parannusta terveydenhuollon kuvantamisen kapeaan markkinasegmenttiin. Olemme keränneet tietoa jo 14 vuotta tutkimustuloksista, miten toimiva kuvantamisketju tehostaa hoidon onnistumista.

Teknologiaosaamisemme on markkinoiden kärkeä. Tarjoamme parempaa laatua kustannustehokkaasti joustavaan kuukausihintaan. Toimittamamme kuvantamisjärjestelmät ovat yksilöllisesti ja asiakaskohtaisesti tarkastettuja sekä kalibroituja. Olemme sertifioitu diagnostisten näyttöjen toimittaja vaativille klinikka olosuhteille. Missiomme on tehostaa hoitavan lääkärin ajankäyttöä.

MIKSI

Valtaosassa vielä vuonna 2020 terveydenhuollossa käytettävistä katselujärjestelmistä on varustettu nopeasti vanhentuvalla, ja näin ollen optimaaliseen potilastyöhön soveltumattomalla tekniikalla. Radiologisen kuvatarkastelun yksi ongelma on päätelaitteiden ja näyttöjen erityisvaatimusten jälkeenjääneisyys. Kun kuvantamisketju päivitetään vastaamaan STUK:in vaatimuksia sekä EU:n direktiivejä niin hyödyt hoitotyössä ovat välittömät.

Lääkärit kokevat työskentelyolosuhteiden parantuneen, diagnostisointi nopeutuu, potilasturvallisuus paranee sekä kuvien valmistumiseen kuluva työaika poistuu kokonaan. Konsultoivan lääkärin palkkiot diagnoosia tarkennettaessa pienenevät, tarve potilaan uuteen käyntiin lääkärin vastaanotolla vähenee, konsultaation tarve vähenee ja kulut vähenevät ja ulkoistetussa palvelussa luettavien kuvien kuukausittaiset kulut poistuvat.

MITEN

Teemme kartoituksen asiakkaan ympäristössä, ja ehdotamme mielestämme parasta nykyaikaista ja sertifioitua ratkaisua. Radi-Cal kuvantamispalvelu on kustannustehokkain ratkaisu aina ajantasaiselle, sertifioidulle ja kalibroidulle diagnostiikkanäytöille.

Kuukausihintainen palvelu sisältää parhaiten kyseiseen kohteeseen soveltuvan näyttötekniikan. Aktiivisen laadunseurannan, mittauspöytäkirjat, laiterekisterin, elinikäisen tuen sekä monia muita ainutlaatuisia ominaisuuksia.

 
Radical  


   1200px-EIZO_Logo.svg
 

   Divicon pgn-1