Palvelut

Divicon Oy:n Radi-Cal Palvelu

Kuvantamispalvelun laadunvalvonta sisältää mm. seuraavat osiot:
 • Sähköisen laiterekisterin toimitetuista laitteista
 • Mittauspöytäkirjan monitorin kalibroinnista vastaamaan Dicom asetuksia
 • Yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja asennuksesta
 • Vallitsevan valaistuksen mittauspöytäkirjan
 • Tiedot laitteessa käytetyistä komponenteista ja ja niiden merkeistä ja malleista
 • Koko historian kattavan dokumentoinnin
 • Laitteita koskevien huoltojen ja palvelupyyntöjen hallinta ja resurssointi sekä arkistointi
 • Palvelupyynnöt (tiketit)
 • Tiettyä laitetta koskevat palvelupyynnöt näkyvät suoraan laitteen tietojen alla, jolloin jatkuvan laadunvarmistuksen kriteerit täyttyy
 • Valitun ajanjakson tapahtumat, esim. koko vuoden laitetoimitukset, ennalta sovitut kalibrointien päivämäärät
 • Laaduntarkistukset
 • Laitteiden poistoraporttien luonti

Näyttöjen jatkuva laadunvalvonta sisältää etävalvonnan ja vuosittaisen, paikan päällä tehtävän näyttöjen yksityiskohtaisen tarkistuksen, sekä lisäksi mittausraportin ja tarvittaessa näytön kalibroinnin.

Tutkimusten mukaan Suomessa terveyskeskuslääkärillä ei ole käytössään radiologin lausuntoa noin puolessa arvioitavista röntgenkuvista.
Kun lääkärillä ei ole käytössään radiologin lausuntoa, vaaditaan käytettävältä näytöltä diagnostista laatua.
STUK on ohjeistanut näyttöjen paikan päällä suoritettavan laadunvalvonnan tehtäväksi vähintään vuoden välein. Etävalvonnan avulla voidaan näytön ongelmiin puuttua laadunvalvontamittausten välillä.

Paremman laadun takaamiseksi ratkaisu on jatkuva valvonta sekä laadukkaat ja oikeat tuotteet

Divicon tarjoaa Radi-Calisen parannuksen kuvantamisketjuun!

Radiologisten kuvien katselussa käytettävien diagnostisten näyttöjen edut:
 • Näytöt ovat DICOM-kalibroituja eli harmaasävyjen oikeanlainen esittäminen. Kuvista näkyy kerralla suurempi määrä harmaasävyjä kuin perusnäytöistä. Tämä parantaa diagnostiikan laatua sekä nopeuttaa työtä.
 • Riittävä pikseleiden määrä – yksityiskohtien erottuminen kuvista varmistettu.
 • Riittävä kirkkaus – kuvista erotetaan suurempi määrä harmaasävyjä kerralla ja harmaasävyt erottuvat toisistaan optimaalisesti.
 • Näytöissä on automatiikkaa – ne huolehtivat näytön kirkkauden ja kalibroinnin stabiiliudesta ja mahdollistavat näytön etävalvonnan.
 • Näytöissä on laadukkaat komponentit – näyttöjen käyttöelinkaari selvästi pidempi kuin perusnäytöillä.
Diagnostisten näyttöjen laadunvalvonta:
 • Käyttäjä ei erota näytöissä hitaasti tapahtuvia muutoksia, kuten esimerkiksi kirkkauden hiipumista. Tämän vuoksi näytöissä oleva laadunvalvonta, softa ja optiikka huolehtivat näytön toimivuudesta. Tällaista toimintoja ei perusnäytöissä ole.
 • Kaikissa työasemissa tapahtuu ajan kuluessa usein muutoksia, jotka voivat vaikuttaa näytön ja kuvan laatuun. Laadunvalvontapaketin avulla varmistetaan, että näyttö pysyy jatkuvasti optimaalisella tasolla ja virhetilanteet korjataan mahdollisimman nopeasti.
 • STUK:n vaatima vuosittainen näyttöjen paikanpäällä tapahtuva tarkempi mittaus ja arviointi kuuluu pakettiin. Tällöin asiantuntijat mittaavat näytöt laadukkailla mittareilla ja varmistavat, että näyttöä voidaan taas käyttää etävalvonnan turvin.

Hyödyt lääkärin sekä potilaan kannalta

 • Konsultoiva lääkäri saa käyttöönsä tuoretta EU direktiivin mukaista sertifioitua kuvantamistekniikkaa
 • Lääkärit kokevat työskentelyolosuhteiden parantuneen
 • Diagnostisointi nopeutuu
 • Potilasturvallisuus paranee
 • Konsultoivan lääkärin palkkiot diagnoosia tarkennettaessa pienenevät
 • Tarve potilaan uuteen käyntiin lääkärin vastaanotolla vähenee , jolloin myös Kelan tai kunnan korvaamat syntyvät välilliset kulut vähenevät
 • Konsultaation tarve vähenee ja kulut vähenevät
 • Ulkoistetussa palvelussa luettavien kuvien kuukausittaiset kulut poistuvat sekä niistä syntyvien laskujen käsittely- ja hallinnolliset kulut vähenevät