PalkkiParemman kuvanlaadun ratkaisu on RadiCal


Järjestelmän pohjana käytämme Eizo Medical monitoreja .


Eizon radiologiset monitorit ovat CE MD hyväksyttyjä diagnostisia apuvälineitä, joilla saa tehdä lausuntoja tai potilaan hoitoon vaikuttavia diagnooseja.

- laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 936/2017
- direktiivi (EU) 2017/745

Eizon radiologiset näytöt täyttävät din 6868-157, pas 1054 (EUref) ja Dicom gsdf laatuvaatimukset.
Näytöt ovat kytkettävissä RadiCs valvontajärjestelmään (toimitetaan laitteen mukana), jolloin jatkuva laadunvarmistus toteutuu. Suurissa ympäristöissä jopa 8000 näyttölaitetta voidaan kytkeä keskitettyyn valvontaan/hallintaan.


Paremman kuvanlaadun takaamiseksi ratkaisu on jatkuva valvonta sekä laadukkaat ja oikeat tuotteet. Divicon Oy palvelu, parannus kustannustehokkaaseen työskentelyyn on käytössä yhä useammalla yksiköllä niin julkisessa kuin yksityisissä palveluissa.


Mitkä ovat radiologisten kuvien katselussa käytettävien diagnostisten näyttöjen edut:


- Näytöt ovat Dicom-kalibroituja eli harmaasävyjen oikeanlainen esittäminen.
- Kuvista näkyy kerralla isompi määrä harmaasävyjä kuin ei-kalibroiduista perusnäytöistä. Vähentää
  kuvien ikkunointia ja lisää diagnostiikan laatua sekä nopeuttaa työtä.
- Riittävä pikseleiden määrä - yksityiskohtien erottuminen kuvista varmistettu.
- Riittävä kirkkaus - kuvista erotetaan suurempi määrä harmaasävyjä kerralla ja harmaasävyt erottuvat
  toisistaan optimaalisesti.
- Näytöissä on optiikkaa ja softaa - ne huolehtivat näytön kirkkauden ja kalibroinnin stabiliudesta ja
  mahdollistavat näytön etävalvonnan.
- Näytöissä on laadukkaimmat komponentit - näyttöjen elinkaari selvästi pidempi kuin
  perusnäytöillä.


Mitä tarkoittaa diagnostisten näyttöjen laadunvalvonta:

- Käyttäjä ei erota näytöissä hitaasti tapahtuvia muutoksia, kuten esimerkiksi kirkkauden hiipumista.
Tämän vuoksi näytöissä oleva laadunvalvonta, ohjelmisto ja optiikka huolehtivat näytön toimivuudesta. Tällaista toimintoja ei perusnäytöissä ole

- Kaikissa työasemissa tapahtuu ajan kuluessa usein muutoksia, jotka voivat vaikuttaa näytön ja kuvan laatuun.
Laadunvalvontapaketin avulla varmistetaan, että näyttö pysyy jatkuvasti optimaalisella tasolla ja virhetilanteet korjataan mahdollisimman nopeasti.

- STUK:n vaatima vuosittainen näyttöjen paikanpäällä tapahtuva tarkempi mittaus ja arviointi kuuluu pakettiin.
Tällöin asiantuntijat mittaavat näytöt laadukkailla mittareilla ja varmistavat, että näyttöä voidaan taaas käyttää etävalvonnan turvin.


Mitä Divicon Oy:n palvelulla saavutetaan loistavan kuvanlaadun lisäksi

Asiakaskohtainen ja yksilöllinen palvelun räätälöinti.
- Yksityiskohtaiset tiedot laitteista sekä asennuksesta.
- Sähköinen laiterekisteri.
- Mittauspöytäkirja monitorin kalibroinnista vastaamaan Dicom asetuksia.
- Vallitsevan valaistuksen mittauspöytäkirja.
- Laitteita koskevien huoltojen ja palvelupyyntöjen hallinta ja resurssointi sekä arkistointi.
- Palvelupyynnöt (tiketit).
- Tiettyä laitetta koskevat palvelupyynnöt näkyvät suoraan laitteen tietojen alla, takaa jatkuvan laadunvarmistuksen.
- Valitun ajanjakson tapahtumat, esim. vuoden laitetoimitukset, ennalta sovitut kalibrointien päivämäärät.
- Laaduntarkistukset.
- Laitteiden poistoraporttien luonti.
- Koko historian kattavan dokumentoinnin.


HYÖDYT lääkärin sekä potilaan kannalta


- Konsultoiva lääkäri saa käyttöönsä tuoretta EU direktiivin mukaista sertifioitua kuvantamistekniikkaa.
- Lääkärit kokevat työskentelyolosuhteiden parantuneen.
- Diagnosointi nopeutuu.
- Potilasturvallisuus paranee.
- Kuvien valmistumiseen kuluva työaika poistuu kokonaan.
- Konsultoivan lääkärin palkkiot diagnoosia tarkennettaessa pienenevät.
- Tarve potilaan uuteen käyntiin lääkärin vastaanotolla vähenee, jolloin myös Kelan tai kunnan korvaamat syntyvät välilliset kulut vähenevät
- Konsultaation tarve vähenee ja kulut vähenevät.
- Ulkoistetussa palvelussa luettavien kuvien kuukausittaiset kulut poistuvat sekä niistä syntyvien laskujen  käsittely- ja hallinnolliset kulut vähenevät

Taustaa

Näyttöjen laadunvalvonta sisältää jatkuvan etävalvonnan ja vuosittaisen, paikanpäällä tehtävän näyttöjen yksityiskohtaisen tarkistuksen, sekä lisäksi mittausraportin ja tarvittaessa näytön kalibroinnin.
Tutkimusten mukaan Suomessa terveyskeskuslääkärillä ei ole käytössään radiologin lausuntoa noin puolessa arvioitavista röntgenkuvista. Kun lääkärillä ei ole käytössään radiologin lausuntoa, vaaditaan käytettävältä näytöltä diagnostista laatua.
STUK on ohjeistanut ko näyttöjen paikan päällä suoritettavan laadunvalvonnan tehtäväksi vähintään vuoden välein. Etävalvonnan avulla voidaan näytön ongelmiin puuttua laadunvalvontamittausten välillä. Muualla euroopassa on kliinikoilla käytössään laadukkaat näytöt, jotka kuuluvat laadunvalvonnan piiriin.

Tutkimuksissa on todettu diagnostisten näyttöjen lisäävän diagnostista tarkkuutta etenkin haastavissa olosuhteissa, joissa kuvankatseluympäristöä ei ole optimoitu. Terveyskeskuksissa ei kuvankatseluolosuhteisiin ole Suomessa kiinnitetty huomiota. Lisäksi, tutkimusten mukaan diagnostiset näytöt lisäävät diagnoosin annon nopeutta ja helppoutta sekä vähentävät silmien väsymistä. Tämän mahdollistavat harmaasävyille optimoitu harmaasävyskaala (DICOM), taustavalon kirkkaus ja harmaasävyjen riittävä määrä. Lisäksi näyttöjen käyttöikä on korkeampi kuin nk. perusnäytöillä. Diagnostisen näytön oma ohjelmisto pitää huolen siitä, että harmaasävyskaala pysyy mahdollisimman tarkkana näytön kirkkauden kärsimättä

Divicon Oy:n Radi-Cal kuvantamispalvelu

Kuvantamispalvelun laadunvalvonta sisältää mm. seuraavat osiot:
- Sähköisen laiterekisterin toimitetuista laitteista.
- Mittauspöytäkirjan monitorin kalibroinnista vastaamaan Dicom asetuksia.
- Yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja asennuksesta.
- Vallitsevan valaistuksen mittauspöytäkirjan.
- Tiedot laitteessa käytetyistä komponenteista ja ja niiden merkeistä ja malleista.
- Koko historian kattavan dokumentoinnin.
- Laitteita koskevien huoltojen ja palvelupyyntöjen hallinta ja resurssointi sekä arkistointi.
- Palvelupyynnöt (tiketit).
- Tiettyä laitetta koskevat palvelupyynnöt näkyvät suoraan laitteen tietojen alla, jolloin jatkuvan laadunvarmistuksen kriteerit täyttyy.
- Valitun ajanjakson tapahtumat, esim. koko vuoden laitetoimitukset, ennalta sovitut kalibrointien päivämäärät
- Laaduntarkistukset
- Laitteiden poistoraporttien luonti