UUSILOGO-DIVI


Paremman kuvanlaadun ratkaisu on RadiCal


Järjestelmän pohjana käytämme Eizo , NEC , Totoku , Barco Medical näyttöjä . Necin lopetettua medical tuotteiden myymisen olemme keskittyneet Eizon tarjoamaan valikoimaan.Divicon Oy on vuonna 2012 perustettu

Suomessa toimiva teknologiayritys, Divicon Oy on perustamisestaan lähtien tutkinut ja ollut mukana ajamassa parannusta terveydenhuollon kuvantamisen kapeaan markkina sekmenttiin. Valtaosassa vielä vuonna 2018 terveydenhuollossa käytettävistä katselujärjestelmistä on varustettu nopeasti vanhentuvalla ja näin ollen optimaaliseen potilastyöhön soveltumattomalla tekniikalla, Radiologisen kuvatarkastelun  yksi ongelma on päätelaitteiden ja näyttöjen erityisvaatimusten jälkeenjääneisyys, johon RadiCal tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun.


Missiomme on tehostaa hoitavan lääkärin ajankäyttöä odotusaikaa ja konsultaatiotarvetta vähentämällä. – Jokainen odottamiseen kulutettu minuutti on turha.


Toimittamamme järjestelmät on yksilöllisesti tarkastettu ja kalibroitu vastaamaan
ISO 12052:2006 / NEMA PS3 vastekäyrää ja ne ovat ( CE-MDD EN60601-1, EN60601-1-2) ja ovat direktiivin mukaisia diagnostisia välineitä joilla oikea hoitopäätös voidaan tehdä.Alla kuva RadiCal  mittauspöytäkirjasta ja vastekäyrästä joka on kalibroitu vastaamaan  ISO 12052:2006 / NEMA PS3 standardin vastekäyrää ottaen huomioon vallitseva valaistus olosuhde.


Barten taulukko


 

Laadunseuranta- ja kalibrointipalvelut on syytä hankkia laitteistoon sen koko elinkaaren ajaksi jolloin täyttyy STUK:n julkaiseman Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaoppaassa määritetyt toimenpiteet ja  jolloin kuvantamisketju on näyttöjen osalta myös varmistettu niin että se täyttää suositukset jotka pitää lakisääteisesti täyttää.


Radical kuvantamispalvelu huolehtii tuon määrityksen täyttymisestä ja sen säännöllisestä seurannasta etäpalveluilla sekä paikanpäällä kerran vuodessa tehtävällä tarkistusmittauksella joka liitetään laitteen yksilölliseen huoltohistoriaan mikä suosituksessa mainitaan.


https://www.stuk.fi/documents/12547/718600/STUK-tiedottaa-2-2008.pdf/eff89f1a-38cb-4c98-811b-65191f601c0b


RadiCal palvelusopimus kattaa myös laitteen vaihdon mikäli määriteltyä poikkeamaa ei pystytä laitetta kalibroimalla saattamaan kuntoon. Tämä takaa tasaisen laadun koko sopimuksen ajan ja sitä on helppo jatkaa saumattomasti tulevaisuudessa.RadiCal kuvantamispalvelun laadunvalvonta sisältää mm. seuraavat osiot:

 • Sähköisen laiterekisterin toimitetuista laitteista
 • Mittauspöytäkirjan monitorin kalibroinnista vastaamaan Dicom asetuksia
 • Yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja asennuksesta
 • Vallitsevan valaistuksen mittauspöytäkirjan
 • Tiedot laitteessa käytetyistä komponenteista ja ja niiden merkeistä ja malleista
 • Koko historian kattavan dokumentoinnin
 • Laitteita koskevien huoltojen ja palvelupyyntöjen hallinta ja resurssointi sekä arkistointi
 • Palvelupyynnöt (tiketit)
 • Tiettyä laitetta koskevat palvelupyynnöt näkyvät suoraan laitteen tietojen alla, jolloin jatkuvan laadunvarmistuksen kriteerit täyttyy
 • Valitun ajanjakson tapahtumat, esim. koko vuoden laitetoimitukset, ennalta sovitut kalibrointien päivämäärät
 • Laaduntarkistukset
 • Laitteiden poistoraporttien luonti


Diagnostiset näytöt:


Eizon radiologiset näytöt ovat CE MD hyväksyttyjä diagnostisia apuvälineitä, joilla saa tehdä lausuntoja tai potilaan hoitoon vaikuttavia diagnooseja.

 • laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 936/2017
 • direktiivi (EU) 2017/745

Eizon radiologiset näytöt täyttävät din 6868-157, pas 1054 (EUref) ja  Dicom gsdf laatuvaatimukset.

Näytöt ovat kytkettävissä RadiCS laadunvalvontajärjestelmään (toimitetaan laitteen mukana), jolloin jatkuva laadunvarmistus toteutuu. suurissa ympäristöissä voidaan näytöt kytkeä keskitettyyn RadiNET pro valvontaan/hallintaan.


Konkreettiset hyödyt RadiCal kuvntamisjärjestelmästä


Esimerkkilaskelmalla voidaan todentaa RadiCal-järjestelmän tuoma säästö:

 • Ulkoistetussa palvelussa luettavien kuvien kuukausittaiset kulut sekä niistä syntyvien laskujen käsittely ja hallinnolliset kulut vähenevät
 • Kuvien valmistumiseen kuluva työaika (0,5 h) poistuu
 • Konsultoivan lääkärin palkkiot diagnoosia tarkennettaessa pienenevät
 • Tarve potilaan uuteen käyntiin lääkärin vastaanotolla vähenee (1 h), jolloin myös Kelan tai kunnan korvaamat syntyvät välilliset kulut vähenevät

RadiCal on tervetullut uudistus lääkäreille röntgenkuvien katseluun

 • Lääkärit kokevat työskentelyolosuhteiden parantuneen
 • Diagnostisointi nopeutuu
 • Potilasturvallisuus paranee
 • Konsultaation tarve vähenee ja kulut vähenevät