Lain mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava laadunvarmistuksen toteuttamisesta suositusten mukaisesti (Säteilylaki 859/2018). Tämänhetkisten suositusten mukaan lääketieteellisten kuvien katseluun tarkoitetuille näytöille tulisi tehdä laadunvalvojien toimesta laadunvalvontaa vähintään vuoden välein (STUK tiedottaa 2008, AAPM TG270 2019). Lisäksi käyttäjien tulisi itse tehdä tietyt laadunvarmistustoimet vähintään kerran viikossa.

Käyttäjien olisi vähintään viikoittain tarkistettava näytön paneelin puhtaus sekä näytön tekninen laatu. Näyttö tulisi tarvittaessa puhdistaa soveltuvalla puhdistusaineella tai vedellä kostutetulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Tekninen laatu voidaan arvioida visuaalisesti esim. AAPM TG270-sQC-kuvaa arvioimalla. Arvioinnin nopeuttamiseksi kuvan tulisi saada helposti haettua arkistosta. Vaivattomampi vaihtoehto on käyttää näytön laadunvalvontaohjelmiston automaattisesti näytölle lataamaa testikuvaa arviointiohjeineen (RadiCS). Mikäli kuvan laadussa havaitaan ongelmia, voidaan laadunvalvontaohjelman avulla ottaa yhteyttä näytön laadusta vastaaviin henkilöihin.

Laadunvalvontaan perehtyneiden asiantuntijoiden vuosittain näytöille tekemä laadunvalvonta sisältää useita ulkoisella luminanssimittarilla mitattuja testikohteita sekä visuaalista arviointia testikuvista. Tarvittaessa näytön DICOM Part 14 mukainen GSDF-harmaasävyesitys kalibroidaan. Lisäksi kalibroidaan ulkoisella mittarilla näytön oma etusensori, jonka avulla voidaan valvoa näytön teknistä laatua etänä (RadiNET Pro), paikan päällä tapahtuvien laadunvalvontamittausten välillä. Vuoden välein paikan päällä tehtävää laadunvalvontafrekvenssiä voidaan pitää ehdottomana miniminä (Andres E. Ruuge | Yiming Gao | Yusuf E. Erdi. Performance of primary diagnostic monitors (PDMs) over time. Medical imaging).