Ihotautikuvat

Kuvia ihotautiepäilyistä otetaan tyypillisesti joko hyvälaatuisilla kännyköillä, joissa on DICOM-lähetys PACS-arkistoon tai järjestelmäkameroilla. Kuvat tallennettaan arkistoon DICOM-muodossa. Ihotautien arvioimiseksi on tärkeää, että näyttö toistaa mahdollisimman autenttisesti kuvatun kohteen värit. Lisäksi on tärkeää, että organisaatiossa kuvien arviointia tekevillä erikoilääkäreillä on käytössään samalla tavoin kalibroidut ja laadultaan yhtä hyvät näytöt, esimerkiksi konsultaatiotilanteissa.

Näyttöjen laadunvalvonta

Asianmukaisen, diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Näyttöjen suorituskyy laskee ajan saatossa, joten näytöt vaativat sekä automaattisen laadunvalvonnan että myös kohteessa tapahtuvan säännöllisen laadunvalvonnan käyttäjän toimesta ja asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta. (AAPM, STUK, mm. Liukkonen 2010, Säteilylaki 859/20181, §30, Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä STUK S/5/20192 liitteet 2, 3, 4, 5, 12).

Uudet kansalliset suositukset ovat tulossa mahdollisesti jo tänä vuonna (2021).

Divicon Oy toimii näyttöjen laadun ja laadunvalvonnan osalta etupainotteisesti ja toimittaa aina uusimpien suositusten mukaisia näyttöjä sekä laadunvalvontapalveluja.

Katso lisää: Näyttöjen laadunvalvonta