Referenssit

Asiantuntijat apunamme

Divicon Oy:n osaamista vahvistaa alan kokeneimmista ammattilaisista koostuva neuvonantajaryhmä. Rautainen ammattitaito on ohjannut toimintaamme ja palveluidemme muodostumista alan tarpeiden täyttämiseksi.

“Muutos parempaan kuvanlaatuun on Radi-Cal palvelu.”

Kari Askonen

Johtava lääkäri

“RadiCal-palvelu on tuonut kuvan laadun aivan uudelle tasolle, jollaista terveydenhoidossa on kaivattu jo vuosia.”

Alexandre Hadjikov

Lapin keskussairaala

Matti Kestilän erityisosaamista ovat mammografiat, rintojen ultraääni- sekä magneetti-tutkimukset, rintojen tutkiminen implanttileikkauksen jälkeen, ohut- ja paksuneulanäytteiden otot ultraääniohjatusti rinnoista ja muista elimistä sekä muut ultraääniohjatut punktiot ja – injektiot mm. niveliin. Hän on tehnyt 145 000 kliinistä mammografiaa, 60 000 seulontamammografiaa varmistustutkimuksen kera sekä yli 1300 rintojen magneettitutkimusta sekä useita magneettiohjattuja rintabiopsioita että – merkkauksia (5.6.2020).
Hän on toiminut 2009-2016 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Syöpäkeskuksen konsultoivana mammografia- ja uä-radiologina, 2013-2016 Norrlannin yliopistollisen keskussairaalan ( Uumaja ), toukokuusta 2015 Satakunnan keskussairaalan konsultoivana ja kouluttavana rintaradiologina kuten myös helmikuusta 2017 Tukholman Söder sjukhuset´in rintakeskuksessa ja helmikuusta 2018 Etelä-Karjalan keskussairaalassa.

Eläinlääketieteen tohtori Mari Vainionpää tarjoaa huippuosaamista RadiCal palveluilla eläinlääkäriasema Askeleessa. Hän on suorittanut eläinlääketietellisen farmakologian ja toksikologian erikoistumisjakson. Erityisenä kiinnostuksen kohteena eläinten kivuliaiden tilojen havaitseminen ja niiden hoito, pehmytosakirurgia, hammashoidot sekä myrkytysten hoito.

Erittäin suuri uudistus lääkäreille röntgenkuvien katseluun
  • Lääkärit kokevat työskentelyolosuhteiden parantuneen
  • Diagnostisointi nopeutuu
  • Potilasturvallisuus paranee
  • Konsultaation tarve vähenee ja kulut vähenevät merkittävästi erikoisairaanhoidossa RadiCal-palveluilla
Esimerkkilaskelmalla voidaan todentaa RadiCal-järjestelmän tuoma säästö
  • Ulkoistetussa palvelussa luettavien kuvien kuukausittaiset kulut sekä niistä syntyvien laskujen käsittely ja hallinnolliset kulut vähenevät
  • Konsultoivan lääkärin palkkiot diagnoosia tarkennettaessa pienenevät
  • Tarve potilaan uuteen käyntiin lääkärin vastaanotolla pienenee (1 h), jolloin myös Kelan tai kunnan korvaamat syntyvät välilliset kulut vähenevät
Kulurakenne on monessa paikassa erilainen, mutta kaava on selkeä – ylimääräisiä kustannuksia tulee vuositasolla valtava määrä

Suomessa tehtiin hieman yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2008. Osa näistä kuvista on jouduttu ottamaan uudelleen ja luettamaan muualla. Näitä uudelleen otettuja röntgentutkimuksia ei ole tilastoitu. Kuitenkin kustannukset yhteiskunnalle näistä tilastoimattomista kuluista ovat valtavat – varovainen arvio on, että vuositasolla puhutaan useiden kymmenien miljoonien eurojen kuluista, jotka osaksi voitaisiin säästää laitekantaa järkeistämällä.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta. Pyrkimyksemme on tehostaa hoitavan lääkärin ajankäyttöä odotusaikaa ja konsultaatiotarvetta vähentämällä. Jokainen odottamiseen kulutettu minuutti on turha.