Patologian kuvat

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA, Food and Drug Administration) on testannut digitaalisia patologian järjestelmiä. Hyväksynnän saaneessa digipatologian järjestelmässä käytetyn näytön resoluutio oli 2560 x 1600 pikseliä (4 MP). Näytön riittävänä luminanssina voidaan pitää 300 – 1000 cd/m2. Näyttöjen tulisi olla värikalibroituja ja niiden koko olisi oltava halkaisijaltaan 27 – 43 tuumaa.

Patologiassa tuotettujen kuvien arvioimiseksi on tärkeää, että näyttö toistaa mahdollisimman tarkasti kuvatun kohteen värit. Lisäksi on tärkeää, että organisaatiossa kuvien arviointia tekevillä erikoislääkäreillä on käytössään samalla tavoin kalibroidut ja laadultaan yhtä hyvät näytöt, esimerkiksi konsultaatiotilanteissa.

Näyttöjen laadunvalvonta

Asianmukaisen, diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Näyttöjen suorituskyy laskee ajan saatossa, joten näytöt vaativat sekä automaattisen laadunvalvonnan että myös kohteessa tapahtuvan säännöllisen laadunvalvonnan käyttäjän toimesta ja asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta. (AAPM, STUK, mm. Liukkonen 2010, Säteilylaki 859/20181, §30, Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä STUK S/5/20192 liitteet 2, 3, 4, 5, 12).

Uudet kansalliset suositukset ovat tulossa mahdollisesti jo tänä vuonna (2021).

Divicon Oy toimii näyttöjen laadun ja laadunvalvonnan osalta etupainotteisesti ja toimittaa aina uusimpien suositusten mukaisia näyttöjä sekä laadunvalvontapalveluja.

Katso lisää: Näyttöjen laadunvalvonta