Radi-Cal Palvelu

Divicon Radi-Cal SaaS-palvelu laiteomaisuuden hallintaan

Mitä et voi nähdä, sitä et voi hallinta!

Rapautunut ja epätarkka laiterekisteri tekee laiteomaisuuden elinkaarenhallinnan haastavaksi tai jopa mahdottomaksi. Laiterekisterin virheet lisäävät manuaalista selvittelytyötä ja luovat tehottomuutta palveluhallinnassa. Taloushallinto puolestaan ei saa tarvittavia tunnuslukuja tulevista hankinnoista talouden ennustamista varten, vaan joutuu turvautumaan arvioihin ja varautumaan yllätyksiin. Ajatus laiteomaisuuden optimoinnista tuntuu kaukaiselta utopialta.

Sen minkä näet, sitä voit hallita!

Divicon Radi-Cal on SaaS-palveluna saatava moderni ja skaalautuva diagnostisten näyttöjen hallintaan tarkoitettu ja selaimella käytettävä sovellus, jonka käyttöä voidaan laajentaa terveydenhuollon laitteiden ja IT-laiteomaisuuden hallintaan.

Radi-Cal yhdistää talouden, tietohallinnon ja kumppanien järjestelmistä saatavat ajantasaiset tiedot laitteiden kenttätilanteeseen. Kehittynyt palveluautomaatio muodostaa reaaliaikaisesti hallinnan edellyttämät tilannekuvat ja herätteet organisaation eri sidosryhmille. Esimerkiksi laitteiden päivittäisestä operoinnista, hankintojen suunnittelusta, palvelun raportoinnista ja laiteomaisuuden optimoinnista vastaavat henkilöt saavat automaattisesti tarvitsemansa tiedot.

Radi-Cal voi tuottaa tarkkaa tietoa laiteomaisuudesta IT-palveluhallinnalle!

Laitetietojen manuaalinen syöttäminen on virhealtista ja hallinta voi viedä satoja ylimääräisiä henkilötyöpäiviä. Divicon Radi-Cal tekee saman automaattisesti.
 • Radi-Cal luo uuden laitteen automaattisesti hakemalla ja validoimalla kaikki laitteen tiedot sarjanumerosta tuote- ja takuutietoihin sekä rahoitustietoihin.
 • Kustannuspaikka ja hankintatiedot tulevat suoraan taloushallinnolta, eikä mitään tarvitse syöttää käsin.
 • Tietohallinto voi eritellä ja budjetoida tarkasti laitekustannukset taloushallinnolle.
Reagoi muutoksiin ja tapahtumiin oikea-aikaisesti.
 • Radi-Cal vertaa laitteen tietoja eri järjestelmissä ja etsii poikkeavuuksia. Jos esimerkiksi poistunut käyttäjä näkyy laitteella edelleen aktiivisena käyttäjänä, Radi-Cal luo automaattisesti poikkeamasta herätteen.
 • Radi-Cal hälyttää päättyvistä leasing- ja takuusopimuksista, jolloin niitä ei tarvitse valvoa manuaalisesti.
 • Sisätilapaikannuksen avulla näet pohjakartalla, missä laite toimistolla sijaitsee. Tämä helpottaa huoltotoimenpiteitä ja laitteiden vaihtoja.

Kuinka Radi-Cal toimii

Radi-Cal kerää hajallaan olevat tiedot ulkoisista järjestelmistä yhteen paikkaan
 • Hankintajärjestelmät
 • Taloushallinto
 • Henkilötietojen hallintajärjestelmä
 • Konfiguraation hallintajärjestelmät
 • Mobiililaitteiden hallinta
 • Verkkolaitteiden hallintapalvelu
 • Tulostimien hallintapalvelut
 • IT-palveluhallinta/CMDB
 • Rahoittajan hallintajärjestelmä
Palveluautomaatio analysoi väsymättä dataa ja huolehtii uusien tietojen luonnista järjestelmään sekä muuttuneiden tietojen päivittämisestä
 • Uuden lähtödatan tunnistaminen, luonti ja validointi vähentää manuaalista työtä.
 • Ulkoisista järjestelmistä saatavien tietojen keskinäinen vertailu ja poikkeamien näyttäminen auttaa parantamaan järjestelmien tiedon laatua.
 • Palveluautomaatio huolehtii myös muuttuneiden tietojen päivittämisen sovitusti eri järjestelmien välillä.
Ajantasainen ja tarkka tieto tehostaa palveluiden tuottamista sekä hallintaa
 • Ajantasainen ja oikeellinen tieto tehostaa palvelutuotannon toimintaa, koska ylimääräisiin selvittelyihin ei kulu aikaa.
 • Automaattiset herätteet reagointia vaativista tapahtumista vähentää turhaa raportointitarvetta ja auttaa toimimaan oikea-aikaisesti.
 • Kustannukset voidaan kohdistaa tarkasti ja yhdistetty tieto nostaa raportoinnin laatua.
 • Älypuhelimella käytettävä Radi-Cal Customer Care APP helpottaa kentällä tapahtuvaa työskentelyä.
Johda ajantasaisella ja tarkalla tiedolla
 • Monipuolinen raportointi ja dashboardit eri organisaation käyttäjäryhmille tuo hallintaan läpinäkyvyyttä.
 • Mitattu ja analysoitu data antavat fakta pohjaa päätöksenteolle oli kyse sitten tulevista laitehankinnoista tai laiteomaisuuden optimoinnista.
 • Palvelulaskutuksessa käytettävä data voidaan joka hetki validoida.

Miksi juuri Divicon Radi-Cal?

Divicon Radi-Cal laiteomaisuudenhallinta auttaa optimoimaan organisaation laitehankinnoista saamaa arvoa sekä minimoimaan riskejä koko niiden elinkaaren ajan.

Laiteomaisuuden hallinnan kannalta oleellinen tieto saatavissa yhdestä paikasta eri organisaation käyttäjäryhmille: tuki, omaisuudenhallinta, palveluhallinta, talous ja johto.

Työasemien ja oheislaitteiden tekoälyllä tehtävä inventointi ja käytön mittaaminen mahdollistaa työasemaympäristön optimoinnin.

Mitattua teknistä tietoa työasemista hankintojen tueksi.

Turvalliset ja hallitut integraatiot asiakkaan omiin sekä yhteistyökumppaneiden järjestelmiin.

Monipuoliset tilannekuvat, analytiikka ja raportointi päätöksenteon tueksi.

Palveluautomaatio minimoi virhealttiin manuaalisten tietojen luonnin ja päivittämisen tarvetta.

Automaattiset herätteet auttavat reagoimaan oikea-aikaisesti oikeisiin asioihin.

Radi-Cal Customer Care App - tehoa lähituen työskentelyyn

 • Laitteiden haku ja tietojen näyttäminen
  - Viivakoodilla (sarjanumero, omaisuustunniste, UDI-tunniste)
  - USB-porttiin liitetyllä Beacon:lla
  - NFC TAG –tarralla
 • Laitteen tila, käyttäjä- ja käyttökohdetietojen päivittäminen
 • Huolto- ja siirtotoiminnot
 • Laitteiden sisätilapaikannus ja opastus laitteen luokse

Divicon Radi-Cal toimitusvaihtoehdot

Radi-Cal laiterekisteri diagnostisille näytöille

Laiterekisteri diagnostisten näyttöjen elinkaarenhallintaan

Dashboard laitetilanteesta

Asiakas näkee näytön:

 • Hankintatiedot
 • Tekniset tiedot
 • Takuutiedot
 • Huoltotiedot
 • Mittauspöytäkirjat ja -raportit
 • Elinkaaritiedot
 • Käytöstä poisto

  Asiakas voi ylläpitää:

 • Kustannuspaikkatietoja
 • Käyttäjätietoja
 • Käyttökohdetietoja
 • Sijaintitietoja

 • Radi-Cal laiterekisteri terveydenhuollon laitteille

  Laiterekisteri terveydenhuollon laitteiden elinkaarenhallintaan

  Integroidaan asiakkaan taloushallinnon ja muihin hallinnan kannalta oleellisiin järjestelmiin

  Integraatiot toimittajien järjestelmiin (tarvittaessa)

  Edellisten lisäksi

  Herätteet ja ilmoitukset:

 • Takuutiedot
 • Rahoituksen päättyminen
 • Käyttöiän päättyminen
 • Inventointihälytykset

  Sopimusten hallinta

  Tuotenimikkeiden hallinta

  Varastotiedot

  Mobiilikäyttöliittymä kenttätyöskentelyyn (loppuvuodesta 2021)

 • Radi-Cal IT-laiteomaisuuden hallintaan

  IT-laiteomaisuudenhallinta ja ohjelmistorekisteri

  Roolipohjainen

  Integroidaan asiakkaan taloushallintaan ja IT-hallintajärjestelmiin

  Edellisten lisäksi

  IT-laitteiden elinkaarenhallinta

  Laskutusnimikkeiden hallinta

  Sisäinen palvelulaskutus

  Ohjelmistorekisteri ja asennusmäärien raportointi

  Laite- ja ohjelmistoraportointi

  Perusmuotoinen ohjelmistolisenssien sopimushallinta

  IT-taloushallinnon toiminallisuudet:

 • Kustannusten kohdistaminen
 • Laskutusnimikkeiden hallinta
 • Asiakkaan sisäinen palvelulaskutus ja laskutusautomaatio
 • Palvelu- ja ohjelmisto-optiot (yhteistyössä Netum Oy:n kanssa)

  Konsultointipalvelut (Netum Oy:n tuottamina)

 • Laitetilanteen ja –hallinnan auditointi
 • As-is-tilanteen haltuunotto
 • (IT)Laiteomaisuuden hallinnan kehityksen tiekartta
 • Laiteomaisuudenhallinnan kehityksen tukeminen
 • Integraatiopalvelut
 • Kyberturvallisuuspalvelut
 • Toiminnallisuudet

  Laitteiden sisätilapaikannus
 • Työasemien ja mobiililaitteiden reaaliaikainen paikantaminen
 • Muiden laitteiden sijainnin merkintä pohjakartalle
 • Uudet palvelut 2021 - 2022 aikana

 • Tietovarasto ja BI
 • Talouden raportointi, ennusteet ja simulointi
 • Laitteiden terveyden seuranta
 • Automatisoidut palveluprosessit