Radi-Cal Palvelu

Divicon Radi-Cal keskitetty palveluratkaisu

Raci-Cal -elinkaaripalvelu

Näyttöjen kartoitus

Teemme asiakkaalle käytössä olevien näyttöjen auditoinnin ja kartoituksen. Kartoituksen perusteella asiakas saa raportin, jossa kerrotaan mitkä näytöt tulisi suosituksien mukaan vaihtaa sertifioituun diagnostiseen näyttöön.

Case Länsi-Pohjan keskussairaala

Diviconin järjestelmäasiantuntijat suorittivat yhdessä asiakkaan kanssa Länsi-Pohjan keskussairaalassa kokonaisvaltaisen diagnostisten näyttöjen kartoituksen. Kartoituksen lopputulemana Divicon raportoi, mitkä diagnostiset näytöt olivat käyttötuntien osalta elinkaarensa päässä ja tulisi vaihtaa sertifioituun näyttöön. Myös laadunvalvonnassa havaittiin tehostamisen tarvetta. Diviconin asiantuntija teki suunnitelman näyttöjen vaihtoprojektista, jossa otettiin myös asiakkaan vallitseva toimintaympäristö huomioon.

Kaikki uudet asennettavat diagnostiset näytöt liitetään Diviconin laadunvalvonnan lisäksi Diviconin Radi-Cal laiterekisteriin. Jatkossa asiakas voi olla luottavaisin mielin, että kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta koko diagnostisen näytön elinkaaren ajan.

Hankinta- ja asennuspalvelu

Autamme ja opastamme sopivan diagnostisen näytön valinnassa jokaiseen käyttötarkoitukseen. Näin vältytään turhilta kustannuksilta. Asiakas voi hankkia näytöt omaksi tai palvelulaitteina Diviconilta. Asennamme näytöt paikalleen projektina ja liitämme näytöt laadunvalvontaohjelmistoon ja Radi-Cal laiterekisteriimme.

Keskitetty laadunvarmistus

Asianmukaisen diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Näyttöjen suorituskyky laskee ajan saatossa, joten näytöt vaativat sekä automaattisen laadunvalvonnan että myös kohteessa tapahtuvan säännöllisen laadunvalvonnan käyttäjän sekä asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta.

  • Laadunvalvontaohjelmistolla suoritettava etälaadunvalvonta
  • Asiakkaan suorittama laadunvarmistus
  • Asiantuntijan suorittama laadunvarmistus

Emme keskity ainoastaan laadunvalvontaan, vaan seuraamme puolestasi myös näyttöjen käyttöä. Jos havaitsemme käytössä tehostamisen varaa, niin teemme käyttöön ja kierrättämiseen liittyviä optimointiehdotuksia, jotka voimme myös tarvittaessa toteuttaa. Tällä varmistat, että saat toiminnallesi parhaan arvon hankinnoista.

Elinkaaren hallinta

Ylläpidämme jokaisen diagnostisen näyttösi tiedot Radi-Cal laiterekisterissämme koko niiden elinkaaren ajan aina hankinnasta kierrätykseen saakka. Laiterekisterimme on integroitu laitevalmistajien laadunvalvontaohjelmistoihin. Tallennamme laiterekisteriin mittauspöytäkirjat ja tehdyt huoltotoimenpiteet. Kierrätämme näytöt aina vastuullisesti. Saat todistuksen sarjanumeron tarkkuudella jokaisesta näytöstä.

Päätelaiteympäristön kartoitus

Ovatko tiedot työasema- ja oheislaitteista ajan tasalla? Jos tunnet epävarmuutta asian suhteen, niin anna meidän auttaa. Suoritamme teknisen kartoituksen, jonka jälkeen saat tarkan selvityksen verkossa olevasta päätelaiteympäristösi ja laitteiden iästä. Kartoituksen aikana saat myös mitattua tietoa laitteiden käytöstä. Sen perusteella voidaan suorittaa optimointitoimenpiteitä, saada aikaan säästöjä sekä hyödyntää tietoja tulevissa hankinnoissa.