Hammaskuvat

Hampaiston kuvantamisessa näytön korkea resoluutio on diagnostiikan kannalta tärkeää. Radiologisista kuvista Suomessa otetaan 2,3 miljoonaa tavanomaista hammaskuvausta, joista noin 400 000 on hampaiden panoraamakuvausta. (STUK). Hammaslääkäreiden kirkkaat kuvankatseluolosuhteet poikkeavat suuresti esim. radiologien kuvankatseluuolosuhteista. Tällaisessa ympäristössä, jossa näytölle tulee myös paljon heijastuksia, vaaditaan näytöiltä hyvää suorituskykyä luotettavan diagnoosin saamiseksi.

Näyttöjen laadunvalvonta

Asianmukaisen, diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Näyttöjen suorituskyy laskee ajan saatossa, joten näytöt vaativat sekä automaattisen laadunvalvonnan että myös kohteessa tapahtuvan säännöllisen laadunvalvonnan käyttäjän toimesta ja asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta. (AAPM, STUK, mm. Liukkonen 2010, Säteilylaki 859/20181, §30, Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä STUK S/5/20192 liitteet 2, 3, 4, 5, 12).

Uudet kansalliset suositukset ovat tulossa mahdollisesti jo tänä vuonna (2021).

Divicon Oy toimii näyttöjen laadun ja laadunvalvonnan osalta etupainotteisesti ja toimittaa aina uusimpien suositusten mukaisia näyttöjä sekä laadunvalvontapalveluja.

Katso lisää: Näyttöjen laadunvalvonta