Mammografiakuvat

Mammografiakuvien haastavat ominaisuudet vaativat myös näytöltä hyvää suosituskykyä. Pienten yksityiskohtien (mikrokalkit) ja pienet kontrastierot rintakudoksessa saadaan luotettavasti näkyviin vain siihen suunnitelluilta näytöiltä. FDA:n mukaan 8MP resoluutio on riittävä (FDA-510(k)). Kuvien arviointi on nopeampaa, kun käytössä on vähintään 5 MP näyttö. 8 ja 10 MP diagnostiset laajakuvanäytöt ovat sopivia myös ja voidaan katsoa kahta kuvaa yhtä aikaa.  Kun teet näytöltä mammodiagnostiikkaa, tulee DICOM-kalibroidun maksimikirkkauden olla ympäröivä valo huomioiden vähintään 420 kandelaa (cd/m2) ja minikirkkauden ollessa 1,2 cd/m2. (ACR–AAPM–SIIM Practice Parameter for Determinants of Image Quality in Digital Mammography).

Näyttöjen laadunvalvonta

Asianmukaisen, diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Näyttöjen suorituskyy laskee ajan saatossa, joten näytöt vaativat sekä automaattisen laadunvalvonnan että myös kohteessa tapahtuvan säännöllisen laadunvalvonnan käyttäjän toimesta ja asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta. (AAPM, STUK, mm. Liukkonen 2010, Säteilylaki 859/20181, §30, Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä STUK S/5/20192 liitteet 2, 3, 4, 5, 12).

Uudet kansalliset suositukset ovat tulossa mahdollisesti jo tänä vuonna (2021).

Divicon Oy toimii näyttöjen laadun ja laadunvalvonnan osalta etupainotteisesti ja toimittaa aina uusimpien suositusten mukaisia näyttöjä sekä laadunvalvontapalveluja.

Katso lisää: Näyttöjen laadunvalvonta