TT- ja MRI-kuvat

Tietokonetomografia (TT)- ja magneettikuvia (MRI) katsotaan usein vaihtelemalla usean kuvapakan ja yhden leikkeen näkymän välillä. TT-kuvien resoluutio on n. 512 x 512 (tai jopa 2048 x 2048) joten usean kuvan näyttäminen ruudulla helpottuu, kun näytön resoluutio ja koko ovat riittävät.TT: n resoluutio on parempi kuin magneettikuvauskuvan (MRI) resoluutio, joten molempiin, MRI- ja TT-kuvien arviointiin soveltuu samanlainen näyttö. Kuvaleikkeissä voi olla väri-informaatiota, joten näytön oltava värinäyttö. TT—ja magneettikuvia käytetään paljon myös sädehoito-osastoilla.

TT- ja MRI kuvantamista käytetään paljon myös isotooppilääketieteessä (erityisesti PET-TT) ja sädehoito-osastoilla mm. sädehoidon suunnittelussa.

Näyttöjen laadunvalvonta

Asianmukaisen, diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Näyttöjen suorituskyy laskee ajan saatossa, joten näytöt vaativat sekä automaattisen laadunvalvonnan että myös kohteessa tapahtuvan säännöllisen laadunvalvonnan käyttäjän toimesta ja asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta. (AAPM, STUK, mm. Liukkonen 2010, Säteilylaki 859/20181, §30, Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä STUK S/5/20192 liitteet 2, 3, 4, 5, 12).

Uudet kansalliset suositukset ovat tulossa mahdollisesti jo tänä vuonna (2021).

Divicon Oy toimii näyttöjen laadun ja laadunvalvonnan osalta etupainotteisesti ja toimittaa aina uusimpien suositusten mukaisia näyttöjä sekä laadunvalvontapalveluja.

Katso lisää: Näyttöjen laadunvalvonta