Natiivikuvat

Keuhkokuvia otetaan joka vuosi Suomessa n. 700 000 kpl (STUK). Keuhkokuva on matriisikooltaan noin 3-4 megapikseliä. Röntgenkuvia tulisi arvioida suhteessa 1:1 (pixel per pixel) koossa ja kuvissa on paljon kontrastieroja tummien alueiden ja tiiviin luukudoksen välillä. Natiivikuvakategoriaan kuuluu myös useita muita kuvauskohteita, kuten raajojen, rangan ja lantion röntgenkuvaukset. Luiden pienet hiusmurtumat vaativat näytöltä suurta paikkaerotuskykyä. Kun teet näytöltä diagnostiikkaa, tulee DICOM-kalibroidun maksimikirkkauden olla ympäröivä valo huomioiden vähintään 350 kandelaa (cd/m2) ja minimikirkkauden ollessa 1,0 cd/m2. Pikselivälin tulisi olla vähemmän kuin 0,21 mm.

Jos käytössä on radiologin lausunto, ei näytön teknisille ominaisuuksille ole yhtä suuria vaatimuksia kuin diagnostisille näytöille. Sekundäärinäytöillä DICOM-kalibroidun maksimikirkkauden tulee olla ympäröivä valo huomioiden vähintään 250 kandelaa (cd/m2) ja minimikirkkauden ollessa 0,8 cd/m2. Pikselivälin tulee olla vähemmän kuin 0,3 mm. (ACR–AAPM–SIIM Technical Standard for Electronic Practice of Medical Imaging)

Näyttöjen laadunvalvonta

Asianmukaisen, diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Näyttöjen suorituskyy laskee ajan saatossa, joten näytöt vaativat sekä automaattisen laadunvalvonnan että myös kohteessa tapahtuvan säännöllisen laadunvalvonnan käyttäjän toimesta ja asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta. (AAPM, STUK, mm. Liukkonen 2010, Säteilylaki 859/20181, §30, Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä STUK S/5/20192 liitteet 2, 3, 4, 5, 12).

Uudet kansalliset suositukset ovat tulossa mahdollisesti jo tänä vuonna (2021).

Divicon Oy toimii näyttöjen laadun ja laadunvalvonnan osalta etupainotteisesti ja toimittaa aina uusimpien suositusten mukaisia näyttöjä sekä laadunvalvontapalveluja.

Katso lisää: Näyttöjen laadunvalvonta