Radical Works

Radical Works - Optimoitu IT-laitteiden elinkaarenhallinta

Perinteisesti elinkaaren hallinta toimitusketjussa on rakennettu niin, että jokaisella siihen kuuluvalla on oma järjestelmänsä, joka ei kommunikoi muiden ketjuun kuuluvien osien kanssa. Divicon Radical Works on optimoitua elinkaaren hallintaa alusta loppuun.

Diviconin missiona on optimoida asiakkaan IT-laitteiden elinkaaren kustannukset, maksimoida hyöty IT-laitteisiin tehdyistä investoinneista ja minimoida laitteiden aiheuttama ympäristövaikutus.

Haasteet, joita kohtaamme:

1. Vanhat laiterekisterit: Laiterekisterit ovat vanhentuneita, eikä niissä ole ajantasaista tietoa laitteista. Tukkurit, laitemyyjät ja palvelutarjoajat syöttävät laitteiden tiedot asiakkaiden laiterekistereihin manuaalisesti , mikä on työlästä ja virhealtista työtä.
2. Käyttämättömät laitteet ja virheet asennuksessa: Käyttämättömiä laitteita ei huomata, eikä niiden elinkaaria ja määrää voida optimoida. Toimitusten vastaanottamisessa ja paikalleen asennuksessa tapahtuu virheitä, mikä aiheuttaa kustannustehottomuutta ja asiakastyytymättömyyttä.
3. Puuttuvat mittarit: Toimivaa hallintamallia, prosesseja tai mittareita ei ole. Asiakkaiden havaitsemat poikkeamat ja reklamaatiot eri elinkaaren vaiheissa aiheuttavat paljon selvitystyötä sekä organisaation sisällä että palveluntarjoajille ja laitemyyjille.
4. Päätökset mututuntumalla: Elinkaarenhallinnan suorituskykyä ei mitata, ja kustannus- ja suorituskykymittarit puuttuvat. Käytön aikaiset palvelut toimivat reaktiivisesti ja kenenkään tehtävänä ei ole optimoida asiakkaan laitekannan käyttöä.
5. Missä laitteet oikeasti sijaitsevat: Laitteita siirretään kohteesta toiseen, mutta rekisterit jätetään ennalleen. Kierrätykseen menevien laitteiden käyttöhistoriaa ei tunneta ja jälkimarkkinoille menee ‘kaikenlaisia’ laitteita.

Ratkaisumme - Radical Works tarjoaa optimoitua laitteiden elinkaarenhallintaa:

1. Kerää laitetiedot automaattisesti: Datan laatu paranee, kun tieto kerätään automaattisesti.
2. Optimoi laitemäärät: Käyttämättömät laitteet havaitaan, ja niiden elinkaaria voidaan optimoida.
3. Mittaa suorituskykyä: Kustannus- ja suorituskykymittarit auttavat tekemään parempia päätöksiä.
4. Luo yhteisen tilannekuvan: Kaikki sidosryhmät saavat ajantasaista tietoa.
5. Sisätilapaikannus: Kertoo laitteen sijainnin organisaatiossa. IT-laitteista saadaan myös reaaliaikainen näkymä, joka näyttää mitä laitteita on kytketty.

Divicon Radical Works auttaa hallitsemaan IT-laitteiden elinkaarta luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Palvelu tarjoaa integroidun järjestelmän, joka kommunikoi toimitusketjun eri osien kanssa. Tämä auttaa vähentämään virheitä, parantamaan tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä minimoimaan ympäristövaikutukset.