UUSILOGO-DIVIDivicon Oy;n osaamista vahvistaa alan kokeneimmista ammattilaisista koostuva neuvonantajaryhmä. Rautainen ammattitaito on ohjannut toimintaamme ja palveluidemme muodostumista alan tarpeiden täyttämiseksi.


Muutos parempaan kuvanlaatuun on RadiCal kuvantamispalvelut
Sanoo johtava lääkäri Kari Askonen


Erittäin suuri uudistus lääkäreille röntgenkuvien katseluun

  • Lääkärit kokevat työskentelyolosuhteiden parantuneen
  • Diagnostisointi nopeutuu
  • Potilasturvallisuus paranee
  • Konsultaation tarve vähenee ja kulut vähenevät merkittävästi
    erikoisairaanhoidossa RadiCal palveluilla

Matti Kestilän erityisosaamista ovat mammografiat, rintojen ultra­ääni- sekä rintojen magneetti­tutkimukset, rintojen tutkiminen implantti­leikkauksen jälkeen, ohut- ja paksuneulanäytteiden otot ultra­ääni­ohjatusti rinnoista ja muista elimistä sekä muut ultra­ääni­ohjatut punktiot ja – injektiot mm. niveliin. Hän on tehnyt 130.000 kliinistä mammografiaa, 30.000 seulonta­mammografiaa varmistus­tutkimusten kera ja 400 rintojen magneetti­tutkimusta, 2009 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Syöpäkeskuksen konsultoivana mammografia- ja uä-radiologina, syyskuusta 2013 Norrlannin yliopistollisen keskussairaalan ( Uumaja ) ja toukokuusta 2015 Satakunnan keskussairaalan konsultoivana ja kouluttavana rintaradiologina.


Eläinlääketieteen tohtori Mari Vainionpään huippuosaamista eläinlääkäriasema Askeleessa RadiCal palveluilla.


Suorittanut eläinlääketietellisen farmakologian ja toksikologian erikoistumisjakson. Erityisenä kiinnostuksen kohteena eläinten kivuliaiden tilojen havaitseminen ja niiden hoito, pehmytosakirurgia, hammashoidot sekä myrkytysten hoito.


Alexandre Hadjikov Lapin keskussairaala
RadiCal palvelu on tuonut kuvan laadun aivan uudelle tasolle jollaista terveydenhoidossa on kaivattu jo vuosia.


Esimerkkilaskelmalla voidaan todentaa RadiCal-järjestelmän tuoma säästö: 

  • Ulkoistetussa palvelussa luettavien kuvien kuukausittaiset kulut sekä niistä syntyvien laskujen käsittely ja hallinnolliset kulut vähenevät
  • Kuvien valmistumiseen kuluva työaika (0,5 h) poistuu
  • Konsultoivan lääkärin palkkiot diagnoosia tarkennettaessa pienenevät
  • Tarve potilaan uuteen käyntiin lääkärin vastaanotolla pienenee (1 h), jolloin myös Kelan tai kunnan korvaamat syntyvät välilliset kulut vähenevät

Kulurakenne on monessa paikassa erilainen, mutta kaava on melkoisen selkeä –ylimääräisiä kustannuksia tulee vuositasolla valtava määrä


 Suomessa tehtiin hieman yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2008. Osa näistä kuvista on jouduttu ottamaan uudelleen ja luettamaan muualla. Näitä uudelleen otettuja röntgentutkimuksia ei ole tilastoitu. Kuitenkin kustannukset yhteiskunnalle näistä tilastoimattomista kuluista ovat valtavat – varovainen arvio on, että vuositasolla puhutaan useiden kymmenien miljoonien eurojen kuluista, jotka osaksi voitaisiin säästää laitekantaa järkeistämällä.
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta. Pyrkimyksemme on tehostaa hoitavan lääkärin ajankäyttöä odotusaikaa ja konsultaatiotarvetta vähentämällä. Jokainen odottamiseen kulutettu minuutti on turha.