Diagnostisten näyttöjen laadunvalvonta herätti keskustelua Sädeturvapäivillä

Sädeturvapäivillä 3.-4.11.2022 Tampereella keskusteltiin diagnostisista näytöistä ja STUKin uusista suosituksista niiden käyttöön liittyen. Vuonna 2021 Suomessa tehtiin 6 834 690 kuvausta diagnostisilla laitteilla. Lääkinnällisiä laitteita koskevan MD-asetuksen (EU/2017/745) soveltaminen alkoi 26.5.2021. Sen tavoitteena on lisätä lääkinnällisten laitteiden potilasturvallisuutta EU:n alueella. Säteilyturvakeskuksen (STUK) uudet suositukset tuovat viranomaisten kannan asiaan, mutta näyttöjen loppukäyttäjä vastaa aina potilasturvallisuuden toteutumisesta omassa työssään. Divicon on satsannut diagnostisten näyttöjen laadunvalvontaan jo 10 vuoden ajan.

Sädeturvapäivillä heräsi yleisön joukossa muutamia kysymyksiä liittyen diagnostisten näyttöjen laadunvalvontaan. Miten perusterveydenhuollossa on laadunvalvonta järjestetty vai onko sitä järjestetty ollenkaan? Moni myös pohti, millaisilla näytöillä haluaisi omia tai läheisen kuvia tulkittavan. Näihin kysymyksiin me Diviconilla olemme pyrkineet antamaan vastauksia ja ratkaisuja jo 10 vuoden ajan. Olemme seuranneet monitorimarkkinaa ja olemme havainneet selkeää kehitystä siinä, millaisia laitteita diagnostiikassa käytetään.

Laitteiden hankinta on perustunut IT-laitesopimuksiin, joiden pohjalta diagnostisia näyttöjä ja niiden tarvetta on sovitettu IT-budjettiin. Harva organisaatio on kilpailuttanut diagnostisia näyttöjä erikseen omana kilpailutuksenaan. Diagnostisten näyttöjen markkina Suomessa on hyvin kapea eikä sen arvo ilmeisesti ylitä sellaista rajaa, jotta se johtaisi kansalliseen ja keskitettyyn kilpailutukseen. Näyttöjä ja keskitettyä laadunvalvontaa tarjoaa Diviconin lisäksi muutama yritys Suomessa.

Laadunvalvonta sekä suositukset, jotka perustuvat MD-direktiiviin, ovat tulevaisuudessa yksi kustannus lisää hyvinvointialueille, mikäli säädöksiä aiotaan noudattaa. Diviconin tarjoama laadunvalvonta tarjoaa mahdollisuuden valita oikeanlaiset näytöt oikeaan paikkaan sekä keskitetyn laadunvalvonnan, oli sitten kyseessä sairaala tai kuntayhtymä tai etälukupisteet, jotka yleistyvät kovaa vauhtia. Divicon yhdessä Eizon ja Netumin kanssa tarjoaa tähän laadukkaan ratkaisun.

Modaliteettien erityisvaatimukset ovat meidän päivätyötämme ja uskallamme väittää, ettei yksikään IT-asiantuntija tee diagnoosia tai hoitopäätöstä, vaikka hankintapäätöksen saattaakin tehdä. IT, hankinta, hallinto ja talous saavat ajantasaista tietoa järjestelmästämme. Yhdessä voimme laittaa ammattilaisten työskentelyolosuhteet kuntoon ja parantaa potilasturvallisuutta. Tehdään siis noista noin seitsemästä miljoonasta vuosittain otetusta kuvasta sellaisia, joista voidaan tarkasti tulkita asianmukaisia diagnooseja. Samalla poistetaan turhien lähetteiden kustannukset ja vähennetään turhien kuvien ottamista. Niiden aiheuttamat välilliset menot, joita terveydenhuollossa muodostuu välimatkojen ja muiden oheiskulujen kautta, ovat varmasti miljoonia vuodessa.

Laitteiden hankintakanava ei myöskään ole enää este. Divicon Oy on mukana sopimuskumppanina koko Suomen kattavissa sopimuksissa. mm. Tiera Verkkokauppa plus ja muiden yhteistyökumppanien kautta. Toimimme asiantuntijaroolissa ja teemme loppukäyttäjäkentässä työtä kumppaniemme kautta. Ota yhteyttä suoraan meihin tai IT- kumppaniisi, ja kysy miten voisimme saada teidän näyttöasianne kuntoon.

AAPM TG270 -suositus ja STUK S/5/2019-määräys diagnostisista näytöistä on ollut arkipäivää jo muutaman vuoden ajan. Diviconin laadunvalvonnan käsikirja on tuonut nämä asiat selkokielelle ja käsikirjan menekki yllätti. Siihen voit tutustua osoitteessa https://divicon378.e.wpstage.net/laadunvalvontakasikirja mistä löytyy aina päivitetty versio oppaasta.

 

Pidämme Webinaarin 23.11. jossa kansallisen monitorityöryhmän puheenjohtaja Pasi Lepola kertoo säädökset ja suositukset selkokielellä.

 

Ota meihin yhteyttä, etunimi.sukunimi@divicon.fi
Marek Davidjuk
Kai Laatikainen
Markku Salonen
Kari Kivistö
Esa Liukkonen
Esa Tienhaara

Tai

Myynti(at)divicon.fi

+358 400 534324