Yliopistollisen Hevossairaalan eläinlääkärit kävivät tutustumassa Divicon Oy:n tuotteisiin ja palveluihin eläinlääketieteen yhteistyöklinikalla 17.8.2022.
Tilaisuudessa luovutettiin elinkaaripalvelusta vapautuneita radiologisia näyttöjä yliopiston käyttöön. Samassa yhteydessä annettiin käyttökoulutus ja olosuhdeopastus jatkokäytön laadun varmistamiseksi.

Divicon elinkaaripalveluiden palautuneiden laitteiden osalta pyritään saamaan mahdollisimman pitkä elinkaari, vihreät arvot sekä yhteiskuntavastuu jotka ovat toimintamme keskeiset tekijät. Pyrimme myös aika ajoin lahjoittamaan palautuneita laitteita sopiviin kohteisiin ja tällä kertaa päädyimme lahjoittamaan 30” NEC medical monitorit Helsingin HES (Hevossairaalan) käyttöön. Palvelulaitteiden elinkaari jatkuu eläinlääketieteen puolella vielä 5 vuotta

Palvelusopimuksen mukaisesti poistuvat laitteet tarkastetaan ja mitataan, jonka perusteella niiden jatkokäyttömahdollisuudet pyritään arvioimaan. Suurimmalle osalle laitteistoa löytyy jatkokäyttöä vaikka alkuperäisen ympäristön laadulliset / taloudelliset kriteerit puoltavat niiden uusimista. Jatkokäyttöön luovutettavat laitteet käyvät läpi tarkemman arvioinnin kuin uudet, joista valmistaja on vastuussa.

Näyttöjen osalta Divicon Oy tarkastaa, mittaa, kalibroi ja puhdistaa laitteet ennen luovutusta. Näin varmistamme myös käytetyille saman korkean laadun josta Divicon Oy on tunnettu.

Mikäli sinulla on organisaatiossa elinkaaren päässä oleva kalibroitava diagnostiikka näyttö tai ammatti graafinen monitori. Divicon oy hyvittää poistettavista laitteista niiden käyttötuntien iän ja silmämääräisen tarkistuksen jälkeen hyvän hinnan. Laitamme laitteet uusiokäyttöön oikeaan paikkaan, jos olet tekemässä hankintaa niin kysy tarjous Divicon oy:ltä ja anna vanhalle laitteelle uusi elämä. Näin säästät luontoa ja kannat osan yhteiskuntavastuusta.

Kiitos

Kari Askonen
Ylitornion terveyskeskus
Johtava lääkäri

Nina Lehmonen
ELL, DVM
Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri
Johtava sairaalaeläinlääkäri

Esa Tienhaara
Tekninen johtaja
Divicon Oy

Lisätietoja Divicon Oy palveluista
Marek Davidjuk