Divicon Oy on valittu toimittajaksi Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueen (POHDE) kilpailuttamissa diagnostisten näyttöjen hankintasopimuksen osa-alueissa 12/14 tuotekategoriassa.

Uusi nelivuotinen sopimus astuu voimaan 1.1.2024, jatkuen entistä vahvempana laajennettuna yhteistyönä pohjoisella alueella.
Sopimusta hyödyntävät myös yhteistyöalueiden (YTA-sopimuksen) mukaiset hyvinvointialueet, Lapin hyvinvointialue (LAPHA), Kainuun hyvinvointialue (KAINUU) ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (SOITE).

Tämä merkittävä laajentuminen vahvistaa Diviconin asemaa alan johtavana toimittajana. Sopimuksen myötä yhteistyö Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) kanssa, erityisesti Radi-Cal-palvelun parissa, luo mahdollisuuden keskitetyn laadunvalvonnan järjestelmälle. Järjestelmä tarjoaa kattavan näkymän koko Pohjois-Suomen yhteistyöalueen diagnostisiin näyttöihin, niiden laadunvalvontaan ja seurantaan laitteiden koko elinkaaren ajan.

Keskitetty laadunvalvonta mahdollistaa kaikkien yhteistyöalueen kuvantamispäätöksiä tekevien yksiköiden saamisen saman näkymän alle. Tämä puolestaan helpottaa suositusten ja määräysten mukaista laadunvalvontaa sekä dokumentointia, kun tiedot ovat keskitetysti saatavilla. Diviconin Radi-Cal palvelu, joka toimii edelläkävijänä yhteistyössä valmistajien ja hoitoalueiden kanssa, tuo merkittäviä säästöjä sekä tehokkuutta asiakkaan päivittäiseen toimintaan, budjetointiin ja hankintoihin.

“Tämä laajennettu yhteistyö Pohteen kanssa vahvistaa asemaamme alalla innovatiivisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen tuottajana. Divicon Radi-Cal palvelu tuo konkreettisia etuja asiakkaidemme arkeen, tarjoten näkymän laitteiden tilaan koko niiden elinkaaren ajan”, kertoo Marek Davidjuk.

Oikea näyttö oikeaan paikkaan on tulevaisuuden älykkään lääketieteellisen kuvantamisen ratkaisu, ja Divicon on ylpeä voidessaan olla tässä kehityksessä edelläkävijä.