Etälukemisen kasvu Suomessa tuo haasteita radiologisiin lausuntoihin

Suomessa etälukeminen on voimakkaassa kasvussa, ja tämä muutos asettaa paineita myös radiologisiin lausuntopyyntöihin. Hyvinvointialueiden säästötoimet vaikuttavat todennäköisesti siihen, että radiologin lausunto ei aina ole välittömästi saatavilla, mikä vaatii erityisiä teknisiä ominaisuuksia näytöiltä, jotta röntgenkuvat näkyvät optimaalisesti.

Terveyskeskuslääkärin saadessa radiologin lausunnon kaikista kuvista ongelma on vähäinen, mutta tilanteessa, jossa lausuntoa ei ole aina saatavilla, vaaditaan näytöltä erityisiä teknisiä ominaisuuksia. Hoitopäätöksiä ja diagnooseja tehdessä näytön tulee olla CE-MD-direktiivin mukainen lääkinnällinen laite. Ratkaisuna tähän haasteeseen on Radi-Cal keskitetty laadunvalvonta ja Eizon monitori, jotka yhdessä täyttävät vaativimmatkin standardit.

CE-MD-hyväksytty näyttö, asianmukaisesti asennettuna ja käytettynä sekä laadunvalvottuna, siirtää vastuun kuvanlaadusta laitetoimittajalle. Perusnäyttöä käytettäessä vastuu säilyy toimintayksiköllä eikä siirry palvelutuottajalle tai laitetoimittajalle.

Oli kyseessä sitten keskus- tai yliopistollinen sairaala, terveyskeskus tai kotitoimisto, oikean näytön käyttö oikeassa paikassa yhdessä Radi-Cal laadunvalvonnan kanssa varmistaa asianmukaisen kuvan laadun myös silloin, kun radiologin lausuntoa ei ole saatavilla.

On suositeltavaa tarkistaa, ovatko organisaation radiologisia kuvia katselussa käytetyt näytöt STUK:n ohjeistuksen mukaisia. Tarvittaessa kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, jotta oikea näyttö saadaan oikeaan paikkaan ja laadunvalvonta asiat kuntoon kerralla. Etälukemisen lisääntyessä nämä toimenpiteet ovat entistäkin tärkeämpiä varmistaaksesi luotettavan ja laadukkaan radiologisen kuvantamisen.