Järjestimme 6.4.2021 webinaarin diagnostisista näytöistä. Diviconin tekninen asiantuntija, FT Esa Liukkonen kertoi diagnostisten näyttöjen ja perusnäyttöjen eroista radiologisten kuvien katselussa.

Liukkonen on tutkimuksissaan todennut, etteivät terveyskeskuksissa käytettävät näytöt yleensä sovellu diagnostiikkaan. Ne tulisi vaihtaa DICOM-kalibroituihin näyttöihin. Terveyskeskuksissa kuvankatseluolosuhteet ovat myös erityisen epäedulliset radiologisten kuvien katseluun näytöiltä. Terveyskeskuksissa näyttöjen laadunvalvonta on Liukkosen kokemuksen mukaan toteutettu puutteellisesti tai sitä ei tehdä lainkaan. Säännöllinen diagnostisten näyttöjen laadunvalvonta tulisi ulottaa kaikkiin terveydenhuollon organisaatioihin.

Diagnostiset näytöt luokitellaan primäärinäyttöihin ja sekundäärinäyttöihin. Primäärinäyttöjä tarvitaan diagnostiikassa ja niissä on tarkemmat laatukriteerit kuin sekundäärinäytöissä. Liukkonen esitteli kuvantamisprosessia, jossa lausuntojen tekemiseen tarkoitettu näyttö on se viimeinen lenkki ja usein huonoiten hoidettu hankinta. Kalliisiin ilmoittautumis- ja tuotannonohjausjärjestelmiin sekä itse kuvauslaitteisiin panostetaan, mutta monitoreissa säästetään, vaikka ne ovat selvästi edullisempia ja käyttöiältään kestäviä laitteita. Kalliit kuvauslaitteet eivät auta, jos kuvankatseluolosuhteissa säästetään. Se on kriittinen viimeinen lenkki, joka vaikuttaa potilasturvallisuuteen eikä siinä kohtaa kannata säästää.

Liukkonen esitteli diagnostisten ja perusnäyttöjen eroja. Näytöissä harmaasävyjen määrä on tärkeää, perusnäytöt eivät täytä siltä osin suosituksia. Perusnäytöissä kuva voi näkyä rakeisena, diagnostisella näytöllä pikselikoko on riittävän pieni, resoluutio riittävä ja kuva näin ollen tarkempi. Diagnostisissa näytöissä on myös laadunvalvonta-automatiikkaa, jota perusnäytössä ei ole. Diagnostisten näyttöjen käyttöikä on myös pidempi ja ennen kaikkea ne ovat suositusten mukaisia.

Diagnostiset näytöt ovat ammattilaisten erikoistyökaluja ja niiden hankinnassa tulisi huomioida käyttökohde ja suunnitella miten jatkuva laadunvalvonta toteutetaan. Diagnostisten näyttöjen hankinnassa voi ja kannattaa käyttää apuna asiantuntijapalveluja, jos riittävää asiantuntemusta ei löydy omasta takaa. Apua voi pyytää esimerkiksi laitteiden toimittajilta, kuten Diviconilta.